Dịch vụ Pháp lý

Dịch vụ pháp lý là tổng thể các hoạt động mà Luật sư cung cấp cho khách hàng khi khách hàng yêu cầu đó là các hoạt động Tố tụng & Dịch vụ Hành chính, Pháp lý Doanh nghiệp.

  • Tố tụng & Dịch vụ Hành chính là hoạt động cung cấp các ý kiến về pháp lý và đưa ra các Giải pháp pháp lý, Đại diện cho khách hàng tham gia giải quyết tranh chấp trong từng vụ việc mà cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầu trong các lĩnh vực Dân sự, Hình sự, Hành chính tại Tòa án và Đại diện cho khách hàng, Hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  • Pháp lý Doanh nghiệp là việc cung cấp ý kiến pháp lý một cách thường xuyên cho khách hàng cho từng vụ việc phát sinh trong hoạt động kinh doanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *