Về Dịch vụ pháp lý

Dịch vụ pháp lý là tổng thể các hoạt động mà Luật sư cung cấp cho khách hàng khi khách hàng yêu cầu đó là các hoạt động Tư vấn pháp luật, dịch vụ Đại diện pháp lýcác dịch vụ pháp lý khác.

  • Dịch vụ Tư vấn pháp luật là hoạt động cung cấp các ý kiến về pháp lý và đưa ra các Giải pháp pháp lý cho từng vụ việc mà cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầu.
  • Dịch vụ Đại diện pháp lý là việc người cung cấp dịch vụ pháp lý sẽ làm người đại diện cho khách hàng, thay mặt và nhân danh khách hàng khi làm việc với cơ quan, tổ chức với đối tác của khách hàng để thực hiện quyền và nghĩa vụ của khách hàng một cách hiệu quả nhất theo đúng quy định của pháp luật. Trong đó bao gồm cả việc đại diện theo ủy quyền tham gia tố tụng tại cơ quan tư pháp và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác, tham gia với tư cách là Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích cho đương sự trong tố tụng Tòa án hoặc tố tụng Trọng tài.
  • Dịch vụ pháp lý khác như việc giúp khách hàng soạn thảo văn bản theo yêu cầu, xác minh, trích lục hồ hơ, xác nhận các giấy tờ….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *