Dịch vụ Tư vấn Tranh chấp Kinh doanh – Thương mại

Công ty Luật Phúc Anh Thiện (Phuc Anh Thien Law Firm) cung cấp các dịch vụ pháp lý sau đây:

  • Đánh giá tổng quan cho khách hàng thấy được những thuận lợi; khó khăn của mình liên quan đến vụ án (bao gồm vụ án có yếu tố nước ngoài).
  • Đưa ra các Ý kiến tư vấn; Lộ trình thực hiện và Các giải pháp an toàn pháp lý để khách hàng lựa chọn giải quyết vụ án.
  • Tư vấn; Soạn thảo; Chuẩn bị các tài liệu bao gồm: Đơn khởi kiện, Đơn phản tố, Đơn yêu cầu độc lập, Các văn bản giải trình gửi đến các cấp Tòa án, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong quá trình giải quyết vụ án.
  • Cùng khách hàng trực tiếp thỏa thuận với bên tranh chấp ngoài Tố tụng hoặc Đại diện khách hàng tại các cấp Tòa án hoặc Trọng tài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *