Dịch vụ Tư vấn pháp luật Dân sự

Công ty Luật Phúc Anh Thiện (Phuc Anh Thien Law Firm) cung cấp các dịch vụ pháp lý sau đây:

  • Tư vấn về trình tự, thủ tục thực hiện các vấn đề trong Hôn nhân Gia đình như: Ly hôn, Chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân, Hộ tịch, Kết hôn, Khai sinh có yếu tố nước ngoài, Nuôi con nuôi, Giám hộ;
  • Tư vấn về việc Lập Di chúc; Nhận hoặc Chia di sản;
  • Tư vấn phương án giải quyết khó khăn trong vấn đề hợp thức hóa Nhà – Đất;
  • Tư vấn phương án đầu tư Nhà – Đất về vị trí, địa điểm, tầm nhìn;
  • Tư vấn pháp lý và chính sách về Đất đai; Kinh doanh bất động sản;
  • Tư vấn lập; Soạn thảo hồ sơ; Chuẩn bị các tài liệu cần thiết để triển khai dự án bất động sản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *