Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh

Thạc sỹ - Luật sư: Trương Thành Thiện

Công ty Luật TNHH PATLAW

09.1112.1113

Tổng đài tư vấn
Tìm kiếm

Dịch vụ pháp lý Doanh nghiệp

  1. Tư vấn lựa chọn loại hình Doanh nghiệp hoạt động;
  2. Tư vấn thực hiện xin cấp các loại Giấy phép liên quan đến lĩnh vực hoạt động (Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Hồ sơ xin chủ trương hoạt động, Chứng thư bảo lãnh…);
  3. Tư vấn thực hiện Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; Tổ chức lại doanh nghiệp (Chia; Tách; Sáp nhập; Hợp nhất doanh nghiệp); Giải thể; Phá sản; Hồ sơ Tín dụng của Doanh nghiệp.
Đọc tiếp

Liên hệ tư vấn

Lưu ý: Trước khi nhập thông tin Quý khách vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật Thông tin Khách hàng được đăng tải trong Phần Giới thiệu của Patlaw.
Hoặc liên hệ hotline: 09.1112.1113