Dịch vụ Pháp lý về Kinh doanh – Thương mại – Đầu tư

Công ty Luật Phúc Anh Thiện (Phuc Anh Thien Law Firm) cung cấp các dịch vụ pháp lý sau đây:

 • Lĩnh vực Kinh doanh – Thương mại:
  • Thực hiện thủ tục hành chính doanh nghiệp: Thành lập; Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; tổ chức lại doanh nghiệp (Chia; Tách; Sáp nhập; Hợp nhất doanh nghiệp); Giải thể; Phá sản.
  • Thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Đại diện thực hiện thủ tục xin chủ trương hoạt động cho Doanh nghiệp đăng ký ngành nghề có điều kiện;
  • Tư vấn; Hỗ trợ thủ tục pháp lý cơ cấu doanh nghiệp trong một số vấn đề như: Thuế; Lao động (Hợp đồng lao động; Nội quy; Quy chế lao động; Thỏa ước lao động tập thể……); Các vấn đề pháp lý về Môi trường….
  • Tư vấn; Hỗ trợ thủ tục pháp lý mở rộng đầu tư và mô hình quản lý doanh nghiệp;
  • Tư vấn và thực hiện các dịch vụ pháp lý thường xuyên cho doanh nghiệp (Tìm hiểu đối tác; Soạn thảo; Kiểm tra tính pháp lý của hợp đồng; Đưa ra đánh giá tổng quan về mặt pháp lý đối với các thương vụ của doanh nghiệp);
  • Cử Luật sư cùng tham gia vào quá trình đàm phán; Thương lượng; Giải quyết tranh chấp ngoài tòa án giữa các bên trong hợp đồng;
  • Tư vấn pháp lý liên quan đến giao dịch mua bán công ty bao gồm: Rà soát hồ sơ pháp lý của khách hàng và đưa ra những khuyến nghị pháp lý cần thiết;
  • Soạn thảo hồ sơ; Đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục pháp lý để hoàn tất giao dịch mua bán công ty;
  • Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cần thiết; Đăng ký giao dịch theo quy định của pháp luật;
  • Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp về hồ sơ vay vốn; Đáo hạn ngân hàng; Xin cấp chứng thư bảo lãnh….
  • Hỗ trợ pháp lý liên quan đến giao dịch vay thương mại, vay ưu đãi; Giao dịch bảo đảm tín dụng như bảo lãnh, cầm cố, thế chấp, vốn hóa các khoản nợ.
 • Lĩnh vực đầu tư
  • Tư vấn pháp lý, chính sách của Chính phủ Việt Nam liên quan đến lĩnh vực đầu tư như: Thuế; Ưu đãi đầu tư; Điều kiện đầu tư; Hình thức đầu tư…..;
  • Tư vấn phương thức đầu tư hiệu quả căn cứ vào tiềm lực của khách hàng;
  • Tư vấn phương án để nhà đầu tư có đủ điều kiện được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư;
  • Phân tích những điểm thuận lợi và khó khăn (nếu có) trong quá trình triển khai dự án;
  • Đưa ra giải pháp giải quyết vấn đề khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *