Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh

Thạc sỹ - Luật sư: Trương Thành Thiện

Công ty Luật TNHH PATLAW

1900.6815

Tổng đài tư vấn
Tìm kiếm

Dịch vụ Pháp lý về Dân sự

  • 07/08/2019
  • 86 Lượt xem
  • Admin

I. Tư vấn pháp luật:

- Hợp đồng Dân sự: Mua bán tài sản; Trao đổi tài sản; Vay, Mượn, Thuê tài sản; Hợp đồng Dịch vụ; Vận chuyển; Hợp tác; Gia công; Gửi giữ; Ủy quyền; Hứa thưởng;

- Các giao dịch bảo đảm: Thế chấp; Cầm cố, Đặt cọc, Ký cược; Bảo lãnh; Ký quỹ;

- Bồi thường thiệt hại Ngoài Hợp đồng; Thực hiện công việc không có ủy quyền….

- Yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu;

- Thi hành án.

II. Đại diện theo ủy quyền, Tham gia tố tụng:

- Tham gia giải quyết vụ án/vụ việc về Hợp đồng Dân sự: Mua bán tài sản; Trao đổi tài sản; Vay, Mượn, Thuê tài sản; Hợp đồng Dịch vụ; Vận chuyển; Hợp tác; Gia công; Gửi giữ; Ủy quyền; Hứa thưởng;

- Tham gia giải quyết vụ án/vụ việc về các giao dịch bảo đảm: Thế chấp; Cầm cố, Đặt cọc, Ký cược; Bảo lãnh; Ký quỹ;

- Tham gia giải quyết vụ án/vụ việc về Bồi thường thiệt hại Ngoài Hợp đồng; Thực hiện công việc không có ủy quyền….;

- Tham gia giải quyết vụ án/vụ việc tại Tòa án Trọng tài và các cơ quan có thẩm quyền liên quan;

Đại diện tham gia giải quyết vụ việc tại cơ quan thi hành án...

III. Dịch vụ pháp lý khác:

- Hỗ trợ Soạn thảo Hợp đồng;

- Hỗ trợ Soạn thảo các văn bản giải quyết tranh chấp.

Liên hệ tư vấn

Lưu ý: Trước khi nhập thông tin Quý khách vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật Thông tin Khách hàng được đăng tải trong Phần Giới thiệu của Patlaw.
Hoặc liên hệ hotline: 1900.6815