Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh

Thạc sỹ - Luật sư: Trương Thành Thiện

Công ty Luật TNHH PATLAW

09.1112.1113

Tổng đài tư vấn
Tìm kiếm

Dịch vụ pháp lý Doanh nghiệp

 • 08/01/2020
 • 356 Lượt xem
 • Admin

I/- Tư vấn Doanh nghiệp

 1. Tư vấn lựa chọn loại hình Doanh nghiệp hoạt động;
 2. Tư vấn thực hiện xin cấp các loại Giấy phép liên quan đến lĩnh vực hoạt động (Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Hồ sơ xin chủ trương hoạt động, Chứng thư bảo lãnh…);
 3. Tư vấn thực hiện Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; Tổ chức lại doanh nghiệp (Chia; Tách; Sáp nhập; Hợp nhất doanh nghiệp); Giải thể; Phá sản; Hồ sơ Tín dụng của Doanh nghiệp.
 4. Tư vấn và thực hiện các dịch vụ pháp lý thường xuyên cho doanh nghiệp:
 • Tìm hiểu đối tác; Soạn thảo; Kiểm tra tính pháp lý của hợp đồng, các giao dịch Doanh nghiệp tham gia (như Giao dịch trong hoạt động sản xuất – kinh doanh, Thương vụ mua bán, sáp nhập hợp nhất Công ty…);
 • Đưa ra đánh giá tổng quan về mặt pháp lý đối với các thương vụ của doanh nghiệp.
 1. Tư vấn hỗ trợ giải quyết các vấn đề về Hành chính, Dân sự, Hình sự của Pháp nhân thương mại:
 • Các vấn đề liên quan đến Quan hệ Lao động trong Doanh nghiệp;
 • Các vấn đề liên quan đến Môi trường, Tài sản quyền sử dụng đất của Doanh nghiệp; Hồ sơ pháp lý.

II/- Đại diện ủy quyền và các dịch vụ pháp lý khác

 1. Đại diện thực hiện Hồ sơ Thành lập Doanh nghiệp; Các thủ tục liên quan sau thành lập (Công bố, khắc dấu, thuế……); Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 2. Đại diện thực hiện Hồ sơ Tổ chức lại doanh nghiệp: Chia; Tách; Sáp nhập; Hợp nhất doanh nghiệp; Giải thể; Phá sản;
 3. Đại diện thực hiện Hồ sơ Tín dụng của Doanh nghiệp: Vay vốn, Đáo hạn, Cấp chứng thư bảo lãnh;
 4. Đại diện thực hiện Hồ sơ xin chủ trương hoạt động Doanh nghiệp, Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Các loại Giấy phép hoạt động kinh doanh khác;
 5. Tham gia hỗ trợ pháp lý trong quá trình đàm phán, ký kết thỏa thuận kinh doanh;
 6. Đại diện giải quyết các vấn đề về Hành chính Doanh nghiệp với cơ quan có thẩm quyền (Môi trường, Đất đai, Thuế….);
 7. Đại diện theo ủy quyền tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp tại cơ quan Tòa án, Trọng tài.

MỘT SỐ THỦ TỤC CƠ BẢN

 1. THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Thủ tục

Công việc thực hiện

Ghi chú

1

Thành lập Doanh nghiệp (ra Giấy chứng nhận ĐKDN)

Khách hàng có thể yêu cầu Dịch vụ pháp lý theo 2 lựa chọn sau:

1- Thực hiện thủ tục 1 và 2;

2- Thực hiện toàn bộ các thủ tục.

Thời gian thực hiện: 10 ngày làm việc đối với toàn bộ thủ tục

2

Đăng công bố

3

Khắc đấu

4

Thông báo mẫu dấu

5

Mua chữ ký số

6

Mở tài khoản Ngân hàng cho Công ty

7

Khai báo thuế

8

Đóng Thuế môn bài

2. HỢP TÁC KINH DOANH

Bước tiến hành

Công việc thực hiện

Ghi chú

1

–       Khách hàng trình bày sự việc và yêu cầu

–       Cung cấp hồ sơ liên quan

KH có thể yêu cầu Dịch vụ pháp lý theo 2 lựa chọn sau:

1- Thực hiện Bước 1 và 2 (Tư vấn);

2- Thực hiện toàn bộ quá trình (Tư vấn và đại diện thực hiện).

2

–       Tư vấn tình trạng pháp lý của hồ sơ và khả năng tiến hành

–       Đưa ra các giải pháp giải quyết hiệu quả nhất

–       Tư vấn các phương thức tiến hành đạt hiệu quả và phương án dự trù

3

–       Khách hàng đưa ra lựa chọn 01 trong các phương án tiến hành

–       Ký Hợp đồng Dịch vụ pháp lý và tạm ứng chi phí thực hiện

4

–       Sắp xếp cuộc họp với đối tác, Luật sư tham gia cùng hỗ trợ pháp lý đến khi hai bên đưa ra được quyết định cuối cùng

5

–       Soạn Dự thảo Các văn bản đã thống nhất trong cuộc họp

–       Hai bên xem xét, sửa đổi bổ sung hoặc sắp xếp đàm phán lại (nếu có)

–       Hoàn chỉnh đến khi Văn bản được ký

6

–       Thực hiện các thủ tục hành chính pháp lý liên quan

7

–       Bàn giao hồ sơ và thanh lý Hợp đồng Dịch vụ pháp lý

Liên hệ tư vấn

Lưu ý: Trước khi nhập thông tin Quý khách vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật Thông tin Khách hàng được đăng tải trong Phần Giới thiệu của Patlaw.
Hoặc liên hệ hotline: 09.1112.1113